VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Về triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Về triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Tải về: File đính kèm.V/v: đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018

V/v: đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức)

 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; S ...

V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở lao động Thương binh và Xã hội. Tải về: File đính kèm.


Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018

Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tu ...

V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III

V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III. Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình (Công ty Năng Lượng DIC). Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời đơn kiến nghị của Bà Phùng Thị Bình

V/v: trả lời đơn kiến nghị  của Bà Phùng Thị Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017

V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017. Tải về: File đính kèm.Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn cửa ...

Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ  thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn  cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triể ...

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Tải về: File đính kèm.


Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10. Tải về: File đính kèm.