THÔNG TIN ĐẦU TƯ


-Suc-hap-dan-cua-“vung-dat-nga-ba-bien”

* Sức hấp dẫn của “vùng đất ngã ba biên”

Không chỉ là vùng đất hấp dẫn đối với du khách thập phương đến để tham quan du lịch, tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của địa phương, Ngọc Hồi còn có “sức mời gọi” các nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng, đem lại nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế. Có được điều đó là bởi những lợi thế địa lý của vùng đất án ngữ ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, nơi “một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe”...


-Cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu

* Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ngày 08/11, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 98/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khu dân cư mới Đăk Sú, tại xã Đăk Sú và thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi của nhà đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nắng Bình Minh.


-Phe-duyet-Bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dụ-án-San-xuat-vien-nen-nang-luong-tai-CCN-Dak-La

* Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trư ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum.


-Quy-dinh-moi-ve-lai-vay-va-loi-nhuan-doi-voi-du-an-PPP

* Quy định mới về lãi vay và lợi nhuận đối vớ ...

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Một điểm thay đổi quan trọng của thông tư này là sửa đổi quy định về nguyên tắc xác định lãi suất vốn vay trong các dự án PPP.


-Cham-dut-hieu-luc-thong-bao-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung

* Chấm dứt hiệu lực thông báo giới thiệu địa ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 55/TB-BQLKKT về chấm dứt hiệu lực Thông báo số 43/TB-BQLKKT ngày 22/9/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương (Địa chỉ: thôn Chiêng Chiếc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Điện thoại 0396935219; +8562092222568).


-Gian-tien-do-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-Nha-may-san-xuat-vien-nen-go

* Giãn tiến độ đầu tư dự án đầu tư xây dựng N ...

Ngày 05/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định chấp thuận  đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty Cổ phần năng lượng xanh Kon Tum tại KCN Hòa Bình.


-Gioi-thieu-vi-tri-dat-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-

* Giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin ...

Ngày 04/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã Thông báo giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Nông Lâm nghiệp Đông Dương, địa chỉ tại Tổ  dân phố 1, đường Phan Bội Châu, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.


-Cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-dieu-chinh-tai-KCN-Hoa-Binh

* Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉ ...

Vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh chấp thuận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Anh Nhã cho Công ty TNHH Phúc Nhân tại KCN Hòa Bình.


-Cong-tac-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

* Công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệ ...

UBND tỉnh ban hành văn bản số 2165/UBND-HTKT về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


-Thu-hoi-dat-cua-Cong-ty-co-phan-thuc-an-chan-nuoi-Thai-Duong-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha

* Thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chă ...

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà và giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định.


-XAC-NHAN-DANG-KY-KE-HOACH-BAO-VE-MOI-TRUONG

* XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 02/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường dự án Nhà máy gia công cơ khí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại một phần lô quy hoạch E2 và lô đất trống bên cạnh - KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum.


-DAU-TU-KINH-DOANH-KET-CAU-HA-TANG-CAC-KCN-TINH-KON-TUM–-Huong-di-moi-trong-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

* ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC KCN T ...

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 4 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch phát triển các KCN của Việt Nam, đã được Thủ tướng Chinh phủ có chủ trương thành lập và phát triển. Tại thành phố Kon Tum có các KCN: Hòa Bình (60 ha); Hòa Bình 2 (70 ha), Sao Mai (150 ha) và tại huyện Đăk Tô có KCN Đăk Tô (146,76 ha).


-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-Dak-La

* Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công n ...

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét của Công ty CP kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại cụm công nghiệp Đăk La.


-Cung-ung-nguyen-lieu-cho-nha-may-san-xuat-che-bien-nhua-thong

* Cung ứng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất, ...

Để đáp ứng nguyên liệu nhựa thông phục vụ cho sản xuất và chế biến, ngày 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1566/UBND-NNTN chỉ đạo việc cung ứng nguyên liệu nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông trên địa bàn tỉnh.


-Thong-nhat-chu-truong-du-an-dau-tu-tai-KKT-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Thống nhất chủ trương dự án đầu tư tại KKT ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án Cơ sở chế biến rác thải kim loại màu (nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc  tế Bờ Y.


-Cai-thien-va-nang-xep-hang-Chi-so-PCI-tinh-Kon-Tum

* Cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 824/UBND-KT về việc cải thiện và nâng cao chỉ số xếp hạng PCI tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải toàn bộ Nội dung Kế hoạch số 496/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2018 và các năm tiếp theo, như sau:


-Cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-Cong-ty-TNHH-Nhua-thong-SJ-Han-Quoc-

* Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ...

 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 2122392023 cho Dự án nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại  Kon Tum của Công ty TNHH  Nhựa thông SJ (Hàn Quốc).​


-Kon-Tum-phe-duyet-Danh-muc-Du-an-trong-diem-thu-hut-dau-tu-vao-tinh-Kon-Tum-giai-doan-2018-2020

* Kon Tum phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm ...

Ngày 09/3, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020


-Gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-tai-KCN-Hoa-Binh

* Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thôn ...

Ngày 07/3, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 15/TB-BQLKKT về giới thiệu vị trí đất cho Công ty Điện lực Kon Tum xây dựng nhà xưởng sữa chữa thiết bị điện – gia công cơ khí Công ty Điện lực Kon Tum và Xây dựng hiện trường huấn luyện đội Hotline Công ty Điện lực Kon Tum.


-Hoan-thien-khung-chinh-sach-ve-thu-hut-dau-tu-theo-hinh-thuc-PPP

* Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu ...

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Định hướng xây dựng Luật đã được tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương bằng văn bản. Đồng thời được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.