THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2018. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018


BC đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND

BC đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Tải về: File đính kèm.


* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax)

* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax). Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018 (bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 1)


* Chuyển văn bản mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2018 ...

Thông báo mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27-31/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27-31/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20-24/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20-24/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018 (bổ sung lần 1)


Thông báo và Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà và giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định. Xem Quyết định tại đây!

- Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Xem Thông báo tại đây!


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018


V/v: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QĐ số 81/QĐ-BQLKKT

V/v: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QĐ số 81/QĐ-BQLKKT. Tải về: File đính kèm.