HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ


Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Ban-quan-ly-Khu-kinh-te

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ ...

Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Quyết định này này có hiệu lục kể từ ngày 07/12/2018.


-Kon-Tum-phe-duyet-Danh-muc-cac-du-an-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2017-2020

* Kon Tum phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọ ...

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2017-2020.


NOI-QUY-TO-HO-TRO-DAU-TU

NỘI QUY TỔ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

NỘI QUY

Hoạt động của Tổ Hỗ trợ đầu tư


Thong-bao-phan-cong-lich-To-ho-tro-dau-tu-thang-7-2017

Thông báo phân công lịch Tổ hỗ trợ đầu tư thá ...

Thông báo phân công lịch Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 7/2017. Tải về: File đính kèm.


Sua-doi-bo-sung-noi-dung-cac-chuong-trinh-ho-tro-tai-chinh-nam-2017-cua-quy-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua

Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ Phát triển DNNVV về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017. Trong đó Quỹ Phát triển DNNVV thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung tại Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ; đồng thời Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017 (Chi tiết theo Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT gửi kèm).


Lich-truc-To-ho-tro-dau-tu-thang-6-2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 6/2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 6/2017. Tải về: File đính kèm.


Luong-sinh-khi-moi-tao-da-phat-trien-cac-doanh-nghiep-Viet-Nam

Luồng sinh khí mới tạo đà phát triến các doan ...

Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các Doanh nghiệp bằng những hành động và việc làm thiết thực. Kể từ năm 2016 tới nay Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 2 Hội nghị lớn gặp gỡ và đối thoại với các Doanh nghiệp.


Lich-truc-To-ho-tro-dau-tu-thang-5-2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 5/2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 5/2017. Xem tại đây!


Lich-phan-cong-truc-To-ho-tro-dau-tu-thang-3-2017-

Lịch phân công trực Tổ hỗ trợ đầu tư (tháng 3 ...

Lịch phân công trực Tổ hỗ trợ đầu tư (tháng 3/2017). Tải về: File đính kèm.


Cai-cach-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh ...

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đến xúc tiến đầu tư tại tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước.


Co-hoi-de-du-an-y-tuong-khoi-nghiep-cua-thanh-nien-ap-dung-vao-thuc-tien

Cơ hội để dự án, ý tưởng khởi nghiệp của than ...

Dự án khởi nghiệp kinh doanh là một chuỗi hành trình khám phá những ý tưởng tìm kiếm những con đường, biến những nguồn lực hiện tại thành mục tiêu trong tương lai.


Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 02/2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 02/2017. Tải về: File đính kèm.


Lich-truc-To-ho-tro-dau-tu-thang-01-2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 01/2017

Lịch trực Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 01/2017. Tải về: File đính kèm.


Thong-bao-phan-cong-lich-truc-tai-To-ho-tro-dau-tu

Thông báo phân công lịch trực tại Tổ hỗ trợ đ ...

Thông báo phân công lịch trực của Tổ hỗ trợ đầu tư (tháng 11 năm 2016). Tải về: File đính kèm.


To-ho-tro-dau-tu-vao-Khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep

Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công ng ...

Ngày 08/6/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.