CÔNG KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT


-Cong-bo-quy-dat-tai-KKTCK-quoc-te-Bo-Y-KCN-Hoa-Binh-va-CCN-Dak-La

* Công bố quỹ đất tại KKTCK quốc tế Bờ Y, KCN ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành bản Công bố quỹ đất tại KKTCK quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đak La.


Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công ...

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công nghiệp Đăk La. Xem tại đây!


QH sử dụng đất KCN Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đất khu đô thị Bắc Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đất khu đô thị Nam Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đât khu đô thị Tây Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đât khu I -KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đất khu II-KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đất khu III-KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


QH sử dụng đất khu Trung tâm thương mại

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!


CCN ĐẮK LA

Quy hoạch sử dụng đất tại CCN Đắk la, huyện Đắk Hà, Kon Tum.