THÔNG TIN ĐẦU TƯ


Trien-khai-thi-cong-xay-dung-tuyen-duong-di-vao-khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-tinh-Kon-Tum

Triển khai thi công xây dựng tuyến đường đi v ...

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức khởi công xây dựng công trình: Đường vào Khu công nghiệp, thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn I, tỉnh Kon Tum.


Cap-Giat-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-du-an-xay-dung-khach-san-va-cac-cong-trinh-phu-tro-

Cấp Giất chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án ...

Ngày 28/6/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn và các công trình phụ trợ tại Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (vị trí Lô TM20 và Lô CD5, CD6, Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y)do Công ty cổ phần Đăk Ri Peng làm chủ đầu tư.


Bao-cao-xin-chu-truong-dieu-chinh-tong-muc-dang-ky-du-an-dau-tu-xay-dung-Khu-dan-cu-moi-Dak-Su--huyen-Ngoc-Hoi-tinh-Kon-Tum-

Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đă ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Báo cáo số 141/BC-BQLKKT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đăng ký dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.


Cung-cap-thong-tin-ve-KKT-cua-khau-Quoc-te-Bo-Y-va-cac-Khu-cong-nghiep-do-BQL-KKT-tinh-Kon-Tum-quan-ly-

Cung cấp thông tin về KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ ...

Ngày 20/6/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số: KTSGN‘16-033 của Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOTRA). Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cung cấp thông tin về các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum quản lý, gồm:


Phe-duyet-nhiem-vu-khao-sat-xay-dung-cong-trinh-Nang-cap-duong-D8-Khu-I-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trì ...

Ngày 30/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-BQLKKT về Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


UBND-tinh-giao-trien-khai-thuc-hien-chu-truong-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-tai-KCN-Hoa-Binh-–-giai-doan-II

UBND tỉnh giao triển khai thực hiện chủ trươn ...

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống đường giao thông, cấp và thoát nước của KCN Hòa Bình – giai đoạn II (tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó:


Mot-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dan-cu-moi-tren-180-ty-dong-da-duoc-cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-

Một dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên ...

Ngày 04/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án xây dựng khu dân cư mới Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.


Duy-tu-bao-duong-cac-cong-trinh-ha-tang-Khu-kinh-te-cua-khau-Quoc-te-Bo-Y

Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng Khu ...

Thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y hàng năm. Trong quý I năm 2016, Công  ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh đã triển khai kế hoạch sửa chữa, duy tu hệ thống biển báo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


Phe-duyet-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-xay-dung-Quoc-mon-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-tinh-Kon-Tum

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầ ...

Ngày 29/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum


Hon-174-ty-dong-dang-ky-dau-tu-vao-6-du-an-tai-Khu-kinh-te-tinh-Kon-Tum-trong-thang-3-2016

Hơn 174 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào 6 dự án tạ ...

Trong tháng 3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp 6 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Khu công nghiệp Hoà Bình với số vốn đăng ký đầu tư hơn 174,56 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 6,09 ha.


Cong-trinh-he-thong-cap-nuoc-sinh-hoat-Khu-trung-tam-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-xa-Bo-Y--huyen-Ngoc-Hoi--tinh-Kon-Tum-Mot-hoat-dong-nham-muc-dich-an-sinh-xa-hoi-dat-len-tren-muc-dich-kinh-doanh-

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu tr ...

1. Sơ lược quá trình hình thành:

Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Ban quản lý Dự án cấp nước thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu trước đây đầu tư xây dựng từ năm 2006 với công suất thiết kế là 2.000m3/ngày đêm từ nguồn nước mặt của hồ Lạc Long Quân và được giao cho Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế (gọi tắt là Công ty) quản lý từ tháng 10/2012,  đến ngày 17/1/2013 đưa vào khai thác sử dụng.

Giá trị công trình hoàn thành được quyết toán là 56.300.250.000 đồng và được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh bàn giao cho Công ty ngày 16/03/2015 theo Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho các đơn vị quản lý.


Gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-cho-Cong-ty-TNHH-MTV-Chien-Thang-I

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông ...

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I


Cho-thue-dat-doi-voi-Cong-ty-TNHH-Nhan-Thanh--10B-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-

Cho thuê đất đối với Công ty TNHH Nhân Thành ...

Ngày 08/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư đối với Công ty TNHH Nhân Thành - 10B, có địa chỉ trụ sở chính tại khu 1- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cụ thể:


Them-mot-du-an-moi-duoc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-trong-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Thêm một dự án mới được cấp giấy chứng nhận đ ...

Ngày 25/11/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum  đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thực hiện dự án “Xây dựng và kinh doanh kho ngoại quan (Kho nhập)” tại khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


Danh-muc-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-ty-PPP-

Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác ...

Ngày 7 tháng 10 năm 2015 UBND tỉnh  có công văn số 2343/UBND-KTTH ban hành danh mục dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)  theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phe-duyet-Hò-so-mòi-thàu-thòi-gian-tỏ-chúc-dáu-thàu-tieu-chuản-dánh-giá-hò-so-dụ-thàu-Goi-thau-Xay-lap-giai-doan-2-Cong-trinh-Bai-do-xe-Khu-I

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, thời gian tổ c ...

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Xây lắp giai đoạn 2 Công trình: Bãi đỗ xe Khu I –Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hạng mục: Sân bê tông bãi đỗ xe) với các nội dung chính như sau:


Phe-duyet-hò-so-mòi-thàu-thòi-gian-tỏ-chúc-dáu-thàu-tieu-chuản-dánh-giá-hò-so-dụ-thàu-Goi-thau-Xay-lap-giai-doan-2-Cong-trinh-Duong-D4-thuoc-Khu-I

Phê duyệt hồ sơ mời thầu, thời gian tổ c ...

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Xây lắp giai đoạn 2 Công trình: Đường D4 thuộc Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y(Hạng mục: Bó vỉa, cống thoát nước dọc của nhánh 1 và các hạng mục còn lại của nhánh 2), với các nội dung chính như sau:


Thong-bao-Ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-Mo-rong-duong-hai-ben-Tram-Kiem-soat-lien-hop-va-nang-cap-duong-D2-khu-I-doan-tu-duong-D1-den-duong-vao-khu-dan-cu-khu-I-1--Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Mở ...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng đường hai bên Trạm Kiểm soát liên hợp và nâng cấp đường D2 khu I (đoạn từ đường D1 đến đường vào khu dân cư khu I-1)- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y


Thông báo mời thầu dự án: Mở rộng đường hai bên trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp Đường ...

Thông báo mời thầu dự án: Mở rộng đường hai bên trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp Đường D2 Khu I (đoạn từ đường D1 đến đường vào Khu dân cư Khu I-1).

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến ...

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1).