* Thu hút hoạt động thương mại, dịch vụ tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, là đơn vị sự nghiệp công lập, có trụ sở tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền và các quy định pháp luật có liên quan.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện nay

Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020[1], xác định việc thu hút đầu tư đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương nâng cấp, cải tạo Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với diện tích 2.216 m2, để tạo thuận lợi cho hành khách thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đảm bảo an toàn cho công tác nhận diện, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; tạo mỹ quan, điểm nhấn kiến trúc trong khu vực cửa khẩu; và thu hút đầu tư đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ tại cửa khẩu.

Phối cảnh Cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau khi sửa chữa, nâng cấp đã được phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 400m2 mặt bằng sử dụng cho mục đích phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, như: Trưng bày giới thiệu, mua bán các đặc sản địa phương; Cửa hàng kinh doanh miễn thuế; kinh doanh hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại; dịch vụ bưu chính, du lịch; đổi ngoại tệ,… và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã được phê duyệt tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thời gian cho thuê theo thỏa thuận. Giá cho thuê chỉ từ 200.000 đồng/m2/tháng (giá tạm tính, sau khi được cấp có thẩm quyền Phê duyệt đề án sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp sẽ điều chỉnh theo quy định).

Các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân quan tâm, liên hệ với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y để được tư vấn chi tiết hơn (Điện thoại liên hệ: 0988.793.823, ông Đào Nguyên Hòa- Chánh Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

 


[1]Kết luận số 219-KL/TU ngày 12/5/2016 của Thường trực Tỉnh ủy; Chương trình số 3303/CTr-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã xác định “…các ngành, lĩnh vực trọng tâm, trước mắt là thương mại, dịch vụ, logistics, kết hợp du lịch cửa khẩu với các khu du lịch của tỉnh; xây dựng các khu thuế quan, khu bảo thuế, cửa hàng miễn thuế, các trung tâm thương mại, chợ cửa khẩu”.