* Công bố 9 nghị quyết của Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 9 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành. Cụ thể 9 nghị quyết nêu trên là:

Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10-11-2017 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi; chủ động phòng, chống thiên tai; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5%-6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1%-3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%-60%; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 26 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Nghị quyết số 56/2017/QH14 quy định về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Quốc hội yêu cầu việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, có lộ trình cụ thể, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. Trong đó, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm tới năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015.

Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13-11-2017 về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018. Nghị quyết thông qua dự toán NSNN năm 2018 như sau: Tổng số thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng. Tổng số chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng tương đương 3,7% GDP. Tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng.

Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14-11-2017 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

 Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21-11-2017 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình mới, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22-11-2017 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên-Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai) và cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long). Giai đoạn 2017-2020 dự kiến đầu tư 654km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỷ đồng.

 Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về Báo cáo nghiên cứu khả thị Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghị quyết đã thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35ha. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Nghị quyết này quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính-NSNN; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung thực hiện các cam kết, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung và các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp nói riêng, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

BBT (tổng hợp)