TIN NỔI BẬT

-Ke-hoach-huong-ung-Chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2018

Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên ...

-Thu-hut-dau-tu-vao-cac-linh-vuc-tiem-nang-de-phat-trien-ben-vung

Trong các năm qua, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc tiến hành đánh giá tiềm năng v ...

-Cong-tac-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

UBND tỉnh ban hành văn bản số 2165/UBND-HTKT về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-Tap-huan-“-Nang-cao-ky-nang-giao-tiep-va-van-hoa-ung-xu”

Ngày 20/9, tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y Đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên đề: “Tư vấn kỹ năng giao tiếp cho ...